Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

【זקן לא צומח בלילה אחד】

חשוב להבין את זה. מהירות צמיחת הזקן משתנה מאדם לאדם כאשר יש כאלו המגיבים בצורה טובה ומהירה יותר לחומרים הפעילים, ויש את אלו המגיבים בצורה איטית יותר.

אם השתמשת בקיט הצמיחה שלנו מעל ל-120 ימים ולא ראית שינוי, אתה מועמד מתאים להחזר כספי מלא.

מה צריך לעשות בשביל לקבל את ההחזר?

להשתמש בקיט הצמיחה ע"פ ההוראות במשך לפחות 120 ימים

לצלם תמונות של צידי הפנים כל חודש עבור מעקב.

קבלת ההחזר הכספי:

מילאת אחרי כל ההוראות שהוסברו למעלה מעל 120 ימים, ולא ראית תוצאות? אז אתה זכאי להחזר הכספי.

לחץ על "בקשת החזר" ונשמח לעזור! 

العربية